Quick scan en taxatie Admiraal De Ruyter Ziekenhuis – Vlissingen

Al lange tijd wordt bekeken hoe het ziekenhuis op Walcheren, het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ), beter behouden kan worden. Uiteindelijk is er gekozen voor een sale and lease back financiering waarbij ADRZ het ziekenhuisgebouw (circa 27.000 m2 bvo) verkoopt aan een belegger die een deel van het gebouw (circa 11.000 m2 bvo) terug verhuurt aan ADRZ.

VKZ BV is door ADRZ ingeschakeld voor het transparant en marktconform vormgeven en begeleiden van een sale and lease back constructie tussen ADRZ en een andere partij. In dit proces is door VKZ onder andere een quick scan marktconsultatie uitgevoerd, is een taxatie opgesteld van de huidige locatie en is gekeken naar de waardering van de toekomstige situatie. Tevens heeft VKZ het proces geleid in afstemming met het college Sanering Zorginstellingen (CSZ) die haar goedkeuring moest verlenen aan deze constructie. De marktconsultatie en waardering heeft geresulteerd in een succesvolle sale and lease back constructie tussen ADRZ en Zeeland Investments Beheer (ZIB) in het kader van de revitalisatie van de locatie Vlissingen.

Diensten

Taxaties en waardebepalingen
Kostenramingen
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht