Ontwikkeling nieuwbouw Pivot Park van start

VKZ is als gedelegeerd ontwikkelaar in opdracht van de life science campus Pivot Park in Oss gestart met de ontwikkeling van de gebouwen Panther en Grizzly. Panther wordt een single tenant productiefaciliteit met laboratoria en kantoren van circa 2.700 m2 BVO. Grizzly wordt een multi-tenant gebouw van circa 9.000 m2 BVO met kantoren en labruimtes. Beide gebouwen worden ontworpen als Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). De ontwikkeltrajecten van deze twee gebouwen vormen het concrete begin van de herontwikkeling van het Pivot Park naar een campus van circa 82.000 m2 BVO.

Naast haar rol als ontwikkelaar is VKZ als strategisch huisvestingsadviseur van Pivot Park verantwoordelijk voor de advisering en begeleiding bij diverse gebieds- en vastgoedvraagstukken. VKZ is verantwoordelijk geweest voor het opstellen van onder andere de vastgoedstrategie van het Pivot Park, het opstellen van een grondexploitatie en (financiële)haalbaarheidsstudies, het opstellen van het (vastgoed)communicatieplan en diverse Programma’s van Eisen.