Inzicht kostprijs gemeentelijk vastgoed essentieel voor bedrijfsvoering

De Wet Markt en Overheid maakt het noodzakelijk inzicht te krijgen in de kostprijs van gemeentelijke vastgoed. Ook zien we bij diverse gemeenten de behoefte om dit inzicht te verkrijgen zodat een gedegen strategisch beleid gevoerd kan worden op  het vastgoed. VKZ heeft voor dit vraagstuk een rekenmodel ontwikkeld. Onlangs heeft VKZ met dit rekenmodel onder andere de gemeente Rheden van advies voorzien. 

De berekening van een kostprijs voor de vastgoedexploitatie is niet zo eenduidig als het lijkt. Het principe is dat alle integrale kosten gedurende de exploitatieperiode gelijk moeten zijn aan de totale opbrengsten van het vastgoed gedurende deze exploitatieperiode. Dit kan met behulp van twee verschillende methoden worden berekend:
• de Discounted Cahflow Methode (DCF-methode) en
• de Kapitaallastenmethode.

Deze methoden zijn verschillend van karakter en leiden daardoor tot verschillende uitkomsten voor bijvoorbeeld aanvangshuren. Een bewuste keuze voor één van deze methoden is dus noodzakelijk.
Met behulp van de uitkomsten kan gerichter worden gestuurd op zaken zoals de onderhoudsbegroting van de portefeuille en het huisvestingsmanagement van de gemeente. Bovendien kan hiermee de huidige doorbelaste huur worden getoetst aan de markthuur van een pand, waardoor de markthuren getoetst worden op de aspecten van de Wet Markt en Overheid.

Inzicht in de kostprijs is dus van wezenlijk belang voor de verantwoording en het beleid van de gemeente. Niet alleen omdat hiermee voldaan kan worden aan de Wet Markt en Overheid, maar ook omdat de kostprijs één van de onderleggers is om een gedegen (strategisch) vastgoedbeleid te voeren. Wilt u meer informatie over de berekening van de kostprijsdekkende huur óf heeft u hierin al inzicht, maar wilt u advies voor de strategische keuzes binnen uw vastgoedbeleid, neem dan contact op met Rogier van Keulen via 030 2517476