Het gemeentelijk vastgoed en haar kerntaak

Diverse gemeentes ambiëren, gezien hun kerntaken en verantwoordelijkheid, een sterke(re) regierol waardoor een gedeelte van haar vastgoed ondergeschikt is geworden. Gemeente Leidschendam-Voorburg is hierop geen uitzondering en heeft een opgave geformuleerd ten aanzien van het afstoten van een gedeelte van haar gemeentelijk vastgoed. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een Afstootlijst opgesteld. De Afstootlijst is dynamisch door bijvoorbeeld het verkopen van vastgoed of het onverwacht vrijkomen van vastgoed.

VKZ, in de persoon van William Kon zorgt voor de verkoop gemeentelijk vastgoed gemeente Leidschendam-Voorburg. William Kon heeft door zijn brede ervaring binnen gebiedsontwikkeling, kennis en kunde van het taxeren en vermarkten van locaties en vastgoedobjecten. Naast het verkopen van vastgoed van de Afstootlijst bekijkt VKZ parallel de mogelijkheden ten aanzien van andere objecten (vastgoed én gronden) die in aanmerking kunnen komen voor verkoop. In een vroeg stadium wordt per object een quickscan uitgevoerd naar zowel het object als de locatie. De quickscan vindt plaats vanuit verschillende disciplines (ruimtelijke ordening, financiën, maatschappelijk domein, etc.) en kenmerkt zich door het betrekken van diverse afdelingen van de gemeente. Doelstelling is draagvlak creëren binnen de gemeente opdat er een gedegen keuze kan worden gemaakt over of én hoe het object te vermarkten.

Hoever gemeentes gaan in het afstoten van hun vastgoed is verschillend. VKZ kan gemeentes (financieel-economisch) advies geven in veel vormen. Van bijvoorbeeld het uitvoeren van een quickscan tot het gecertificeerd taxeren van een object, van verkoopbegeleiding tot inzichtelijk maken van de mogelijkheden van een sale-and-lease-back constructie.

Mocht u willen sparren over hoe om te gaan met uw gemeentelijk vastgoed of een vraag hebben over een specifiek object? Neem dan contact op met info@vkzbv.nl of 030-2517476.