Herontwikkeling Hotel Brabant trekt op met de BRON-campus

De Amrâth Groep (eigenaar van Hotel Brabant in Breda) is in gesprek met de BRON-campus om te kijken hoe de plannen van beide partijen elkaar kunnen versterken. De BRON-campus heeft plannen voor het ontwikkelen voor een grote oncologie-campus in  Breda.  Dit betekent dat in de toekomst ook (internationale) studenten en het personeel van het nabijgelegen Amphia  Ziekenhuis (voor langere tijd) gehuisvest moeten worden. Dit sluit aan bij het concept Breda City Campus van de Amrâth Groep. Dit concept houdt in  het omvormen van Hotel Brabant tot een geheel nieuw concept. Amrâth Groep wil zich inzetten op het bieden van een accommodatie en voorzieningen voor mensen die voor langere tijd verblijven op de campus.

De BRON-campus vormt een grote spin-off en dit vraagt om faciliteiten zoals wonen, horeca en sportvoorzieningen. Amrâth wil hier concreet op inspelen door het huidige Hotel Brabant aan de Heerbaan te herontwikkelen en nieuwbouw te realiseren op het Jeka-terrein.

Allereerst zal de locatie van het Hotel Brabant herontwikkeld worden en vervolgens het Jeka-terrein, als de gemeente Breda met de uitwerking van de plannen instemt. De plannen voor Hotel Brabant worden nu verder vormgegeven door de architect en het streven is om voor de zomer de plannen in te dienen bij de gemeente. Naar verwachting gaat de herontwikkeling eind 2018/ begin 2019 van start.

VKZ is gedelegeerd ontwikkelaar binnen dit project en heeft de herontwikkelingsvisie opgesteld in samenwerking met Tangram Architecten uit Amsterdam. De herontwikkelingsvisie is inmiddels vastgesteld door het college van B&W en dit vormt het uitgangspunt voor de verdere ontwikkelingen.