Haalbaarheidsstudie naar nieuwe dorpshuislocatie in Hoeven

De gemeente Halderberge heeft Hylkema Erfgoed BV in samenwerking met VKZ BV gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de twee aangewezen alternatieve dorpshuislocaties in Hoeven: de St. Jan de Doperkerk en sporthal De Parrestee. Reden hiervoor is dat huidig dorpshuis Het Kompas aan de Bovenstraat niet meer voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Tijdens dit onderzoek was VKZ betrokken als proces- en projectmanager en zette zij haar financiële kennis van erfgoed in. Hylkema Erfgoed zette haar expertise in op het gebied van de architectonische herbestemming van erfgoed en bijbehorende subsidiemogelijkheden.

Twee locaties vergeleken: draagvlak, ruimtelijke en financiële haalbaarheid

Middels diverse interviews met lokale stakeholders en informatiebijeenkomsten voor omwonenden en verenigingen, die gebruik maken van het huidige dorpshuis, is het draagvlak voor beide locaties in kaart gebracht. Naast draagvlak is ook gekeken naar de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden en de financiële haalbaarheid van de beide locaties. De St. Jan de Doperkerk kwam als meest wenselijke locatie voor een nieuw dorpshuis uit het onderzoek. De centrale ligging in het oude centrum van Hoeven en de aantrekkingskracht en nieuwe duurzame invulling van dit iconische gebouw zijn hierbij van groot belang.

Vervolgonderzoek naar kerklocatie

Op 18 april 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd om vervolgonderzoek uit te laten uitvoeren naar de kerklocatie. Dit vervolgonderzoek zal waarschijnlijk na de zomer van 2019 van start gaan en het ruimtelijke en financiële thema verder moeten concretiseren/uitdiepen.