Geslaagd projectbezoek: herontwikkeling Gouda-Oost

Om op de hoogte te blijven van elkaars projecten, kennis uit te wisselen en natuurlijk voor de gezelligheid, organiseert VKZ regelmatig een specifieke themabijeenkomst. Deze keer waren we in Gouda, waar VKZ een van de adviseurs is bij de herontwikkeling van de wijk Gouda-Oost die daar op dit moment plaatsvindt.

Woonpartners Midden-Holland (Woonpartners) is hier druk bezig met de herontwikkeling van een substantieel deel van Gouda-Oost. Om dit project in eerste instantie projectmatig en later met name financieel in goede banen te leiden is en wordt VKZ ingezet voor dit project. De huidige werkzaamheden betreffen voornamelijk het financieel management van het project. De werkzaamheden die hierbij behoren zijn onder andere: het opstellen en beheren van de grondexploitaties, het opstellen van risicoanalyses en het financieel in kaart brengen van de huidige stand van zaken van de deelprojecten.

Tot nu toe, sinds VKZ betrokken is bij het project, hebben diverse interessante aspecten een rol gespeeld, zoals: de leefbaarheid in de wijk, de rol van de gemeente en de woningcorporatie bij de herontwikkeling, de onteigening van enkele objecten en de scheiding van DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) en niet-DAEB activiteiten. VKZ heeft bij deze aspecten een adviserende rol gehad en is nog steeds betrokken als adviseur van Woonpartners. Ondertussen zijn de ontwikkelingen in de wijk al in volle gang. In enkele deelgebieden wordt momenteel gebouwd en de eerste woningen zijn al in 2016 opgeleverd.

Een goede reden om met alle collega’s door de wijk heen te lopen en de interessante en bijzondere aspecten van het project met elkaar te bespreken.