Een nieuwe mijlpaal voor ontwikkeling Galaxy Tower

Vrijdag, 3 maart 2017

Burgermeester en wethouders van de Gemeente Utrecht hebben bekend gemaakt dat per 3 maart 2017 de terinzageleggingsperiode van het ontwerpbestemmingsplan ‘Hotel en woongebouw Jaarbeursplein, Stationsgebied’ ingaat. Het bestemmingsplan ligt gedurende 6 weken, van 3 maart 2017 tot en met 13 april 2017, ter inzage. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is het creëren van en bestuurs-rechtelijk kader voor de ontwikkeling van een  grootschalig gebouw met 250 luxe hotelkamers inclusief bijbehorende voorzieningen en 300 huurwoningen aan het Jaarbeursplein. Na de ter visie legging periode wordt het bestemmingsplan in juni 2017 vastgesteld door de Raad, waarna de omgevingsvergunning ingediend kan worden.

Wiebe Daalderop verklaart hierover blij te zijn dat de goede samenwerking met de gemeente Utrecht heeft geleid tot een mooi en betrouwbaar product waarvan hij het vertrouwen heeft dat dit de toets der kritiek zal doorstaan.

VKZ begeleidt als gedelegeerd opdrachtgever de ontwikkeling namens Amrâth Hotels.