Artikel van Hans Zimmer, 4 april 2023.

VKZ is dé expert op het gebied van (science) campussen.

De ontwikkeling van campussen in Nederland groeit. VKZ is een full servicebureau op het gebied van de ontwikkeling van (science) campussen en draagt bij aan deze groei. Al jaren zijn wij betrokken bij zowel het opstellen van Masterplannen voor de verdere ontwikkeling van science-, onderwijs- en zorgcampuslocaties, als de gedelegeerde ontwikkelaar van nieuwe vastgoedontwikkelingen en de verhuur van de beschikbare kantoor- en labruimte. Met projecten op de science parken Poonawalla in Bilthoven, Energy & Health Campus in Petten, Pivot Park in Oss en een grote diversiteit aan onderwijs- en zorggebouwen, een rol als bouwprogramma manager voor het vastgoed van een aantal universiteiten (onder andere Utrecht en Twente) en een adviesrol bij diverse gemeenten, kan VKZ zich met recht specialist noemen op het gebied van de ontwikkeling van campussen.

Kansen (science) campussen

Tijdens de coronapandemie is duidelijk geworden dat het faciliteren van innovatieve bedrijven in Nederland een belangrijk aandachtspunt is. VKZ ziet een sterk toenemende interesse van bedrijven voor vestiging op campussen, juist door de benodigde specialistische (gezamenlijke) faciliteiten als laboratoria en de wenselijk interactie- en ontmoetingsmogelijkheden op een campus.

Wat is de meerwaarde van (science) campussen?

* Verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven.
* Een mix van start-ups, scale-ups, nationale en internationale bedrijven.
* Excellente ruimtes en omgevingen voor wetenschappelijk onderzoek.
* Gezamenlijke faciliteiten als co-workingspaces, (shared) laboratoriumruimten en incubators.
* Generieke onderzoeksfaciliteiten in/ en flexibel indeelbare ruimten.
* Actief parkmanagement gericht op service en het activeren van de community.
* Duurzame toekomstbestendige vastgoedontwikkeling.
* Door omvang en schaal steeds interessanter voor investeerders, gebieds- en vastgoedfinanciering.

Uit onderzoek van Buck Consultants International (Inventarisatie en meerwaarde van campussen in Nederland, 2018.) blijkt de unieke rol van campussen en het Nederlandse innovatielandschap:

  • Het totaal aantal bedrijven en arbeidsplaatsen op campussen groeit percentueel gezien fors harder dan andere bedrijfslocaties.
  • Campussen zijn een voorkeursvestigingsplaats voor start-ups en scale-ups en concentratiepunten van het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen.

Campussen fungeren als facilitator en accelerator van regionale en (inter)nationale samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en innovatieve bedrijven. Op deze toplocaties worden dagelijks verbindingen gelegd tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven, en zien vooruitstrevende start-ups het licht. De actieve community en tools die ter beschikking staan versnellen het vermarkten van kennis en het omzetten van kennis in daadwerkelijke innovatie van producten, processen, technologieën en platforms

Team VKZ Campussen

Gedurende de afgelopen jaren heeft VKZ zich ontwikkeld tot een full service bureau op het gebied van (science) campussen. Met een ervaren en gedreven team begeleiden wij opdrachtgevers bij de visievorming, (her)ontwikkeling, transformatie of uitbreiding van hun science, zorg of onderwijs campus. Daarbij is ons uitgangspunt die ontwikkeling van duurzame flexibele (multi en single)tenant gebouwen in een aantrekkelijke campusomgeving, die de bedrijfsvoering van bedrijven, opleidingsinstituten, R&D en onderzoeksinstellingen maximaal ondersteunen. Het stimuleren van ontmoetingen, een prettig verblijfsklimaat en een optimale balans tussen afscherming van activiteiten en het open campuskarakter zijn daarbij cruciaal. Dit alles draagt bij aan een gezond campusecosysteem op de lange termijn. VKZ ontzorgt zowel de pandeigenaar als ook de (potentiële) huurder(s) volledig, van contractonderhandelingen, vaststellen van huurprijsniveau ’s, het opstellen huurcontracten tot en met het aansturen van de realisatie van huurders specifieke voorzieningen en inbouwpakketten.

(Science) campus ontwikkelen?

Bent u op zoek naar een partner op het gebied van (science) campussen? Ons brede en ervaren team “Campussen” kan u op elk gebied ondersteunen. Wij begeleiden u graag bij de ontwikkeling van uw campus en het boosten van uw concurrentiepositie, die van het Nederlandse bedrijfsleven en de groei van het nationale verdienvermogen. Neem voor meer informatie contact op met Hans Zimmer, Wiebe Daalderop of Ramon van Schaick.

Diensten VKZ Campussen

  • Campusstrategie.
  • Vastgoedstrategie.
  • Masterplanontwikkeling.
  • Grondexploitaties.
  • Vastgoedontwikkeling.
  • Analyse van vastgoedportefeuilles en het functioneren ervan.