Ontwikkeling Amrâth Jaarbeurshotel met woningen een stap verder

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht is op 14 juni 2016 akkoord gegaan met de overeenkomst tot ontwikkeling en uitgifte in erfpacht en recht van opstal met Amrâth Hotels voor een hotel en woningen aan het huidige Jaarbeursplein te Utrecht. De overeenkomst was in november vorig jaar al getekend tussen partijen onder voorbehoud van het sluiten van de Ontwikkelovereenkomst met de Jaarbeurs. Nu deze formeel getekend is, kan Amrâth Hotels de plannen verder uitwerken.

Het voorlopig ontwerp voor de planontwikkeling is in juni 2016 gereed gekomen. In zeer korte tijd heeft het enthousiaste team van; Tangram Architecten, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs b.v.  voor de constructie, Ingenieursburo Linssen B.V. voor de installatie techniek en DGMR voor de bouwfysica samen met de opdrachtgever en onder leiding van VKZ als gedelegeerd ontwikkelaar dit ontwerp gerealiseerd. Het Definitief Ontwerp wordt in de komende maanden doorontwikkeld.

Om de ontwikkeling ook publiekrechtelijk mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan voor het plangebied voorbereid. Volgens planning zal het bestemmingsplan in het eerste kwartaal 2017 ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad.
Start bouw wordt in het eerste kwartaal 2018 verwacht.

De ontwikkeling zal resulteren in een belangrijk landmark in het stadsbeeld en skyline van Utrecht.